RB 8/2005

Umowa pożyczki

RB 6/2005

Znacząca umowa handlowa

RB 5/2005

Znacząca umowa krajowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63