RB-W 33/2011

Przyjęcie planu połączenia KOPEX S.A. z KOPEX Equity Sp. z o.o.

Plan połączenia spółek oraz Załączniki nr 1-6 do Planu połączenia spółek

RB 32/2011

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 29/2011

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63