RB 77/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 76/2009

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 75/2009

Umowa kredytowa jednostki zależnej

RB 19/2005

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63