RB 203/2007

Wyrok sądowy w sprawie cywilnej ZZM

RB 192/2007

Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63