RB 303/2007

Zawiadomienie o ilosci posiadanych akcji

RB 303/2007

Zawiadomienie o ilosci posiadanych akcji

RB 302/2007

Memorandum o współpracy w Indonezji

RB 301/2007

Kontrakt w Rep. Poł. Afryki

RB 300/2007

Znacząca umowa kredytowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63