RB 117/2016

Przydział obligacji serii 01/2016

RB 116/2016

Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63