RB 8/2011

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 7/2011

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 7/2011

Aneks do znaczącej umowy krajowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63