RB 30/2006

Powołanie osób nadzorujących

RB 29/2006

Odwołanie osób nadzorujących

RB 27/2006

Znacząca umowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63