RB 2/2006

Znacząca umowa

RB 129/2005

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 127/2005

Znacząca umowa - odtajnienie raportu

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63