W ramach podstawowego kontraktu realizowanego przez spółkę na rynku fraqncuskim do końca czerwca 2021 r. wykonywane są usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych kopalni soli potasowej (w tym m.in. zapewnienia utrzymania ruchu i działania instalacji dołowych i powierzchniowych, w tym szybów , wyrobisk poziomych, kompletnej infrastruktury elektrycznej, metanometrycznej, utrzymanie maszyn górniczych, doradztwo techniczne, zakupy części zamiennych i materiałów). 

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63