Skontaktuj sie

tel: +48 32 604 70 00
e-mail: primetech@primetechsa.pl

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
POLSKA

Dla inwestorów

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, PRIMETECH SA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, nr KRS: 0000026782, Regon: 271981166, NIP: 6340126849. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy FAMUR, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@famur.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania/korespondencji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63