Zarząd

Jan Poświata

Prezes Zarządu

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). Ukończył również studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskał tytuł MBA na University of Illinois (UIUC). Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach przemysłowych (m.in jako pełnomocnik ds. rynków kapitałowych), a także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie konsultingu i doradztwa, w tym pozyskiwania środków z programów Unii Europejskiej.
Z Grupą TDJ związany od 2010 roku, pełniąc funkcje managerskie w spółkach z branż produkcyjnej,
nieruchomościowej oraz usługowej typu B2B:
- w latach 2010 - 2012 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego w TDJ ESTATE sp. z o.o. odpowiedzialnego za zarządzanie operacyjne nieruchomościami znajdującymi się w portfelu spółki,
- w latach 2012 - 2014 zajmował stanowisko doradcy zarządu w TDJ SA.
Pełnił również funkcje zarządcze w Grupie FAMUR, piastując następujące stanowiska:
- w latach 2012 – 2013 zatrudniony na stanowisku project manager, odpowiedzialny z nadzór nad realizacją kompleksowych kontraktów, realizowanych w lokalizacjach produkcyjnych należących do Grupy FAMUR,
- w latach 2014 – 2017 w FAMUR SA obejmował funkcję prezesa Grupy Produktowej Kolejek, odpowiadając kompleksowe zarządzanie grupą biznesową należącą do Segmentu Transportu,
- od roku 2017 do nadal – pełni funkcję prezesa zarządu w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym "DALBIS" sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, gdzie m.in. był odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu kompleksowej restrukturyzacji spółki.

Jakub Dzierzęga

Wiceprezes Zarządu

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku finanse i ubezpieczenia. 
Praktykę zawodową zdobywał w EY (usługi księgowe) oraz PwC (dział doradztwa). Ponadto od marca do czerwca 2012 r. zajmował stanowisko referenta ds. analiz w Beskidzkim Domu Maklerskim. Z Grupą TDJ związany jest od 2012 r. Między 2012  a 2016 rokiem zajmował w TDJ SA odpowiednio stanowiska analityka finansowego oraz kierownika Działu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego. W latach 2016 - 2018 pracował jako manager ds. restrukturyzacji PRIMETECH SA (dawniej: KOPEX SA), pełniąc w spółce również funkcję prokurenta (do 2018 roku). Od 2014 roku związany jest z FAMUR SA. W spółce zajmował kolejno następujące stanowiska: analityk ds. relacji inwestorskich, manager ds. strategii i inwestycji oraz dyrektor ds. delacji inwestorskich (obecnie).  Pełni również  funkcje zarządcze oraz nadzorcze w innych spółkach z Grupy FAMUR piastując następujące stanowiska: 
prezes zarządu - PBSz 1 sp. z o o.,
prezes zarządu - FAMUR FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o. (dawniej: KOPEX FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o.), 
prezes zarządu - FAMUR INVEST sp. z o.o., 
członek Rady Nadzorczej - RELT sp. z o.o.,
członek Rady Nadzorczej - K- CONSTRUCTION sp. z o.o.(dawniej: KOPEX CONSTRUCTION sp. z o.o.),
członek Rady Nadzorczej - EX-COAL sp. z o.o. (dawniej: KOPEX EX-COAL sp. z o.o.),
członek Rady Nadzorczej - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" sp. z o.o.,
członek Rady Dyrektorów - KOPEX AFRICA Ltd.

Rada Nadzorcza

Karolina Blacha-Cieślik

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych. Od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR SA. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ SA. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" SA, REMAG SA, Georyt sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice SA, Zamet Industry SA, FAMUR SA, Zamet-Budowa Maszyn SA, Partner SA, FAMUR Famak SA. Obecnie pełni funkcję w Radach Nadzorczych: FAMUR Institute sp. z o.o., Polskie Maszyny Górnicze SA oraz TDJ Equity IV SA.

Dorota Wyjadłowska

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto, zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

  • 2001 - nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska - właściciel, doradca podatkowy
  • 2015 - nadal Logline sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (finanse, podatki)
  • 2004 - 2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT sp. z o.o. - większościowy udziałowiec, prezes zarządu
  • 2008 - 2010 Equus SA - członek zarządu (finanse, podatki)
  • 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie - Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Mirosław Bendzera

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Pełnił funkcje w organach spółek takich jak, m.in. Ponar Wadowice SA, Ponar Silesia SA oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 r. do 2014 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupie Odlewniczej SA. Od stycznia do lipca 2016 r. był wiceprezesem zarządu w ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Elgór + Hansen SA.

Dawid Gruszczyk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pracował jako specjalista ds. analiz finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR + HANSEN sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o., w tym na stanowisku prezesa zarządu (do 1 lipca 2016 r.). Od stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r.- sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elgór + Hansen SA.

Zdzisław Szypuła

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym. Od roku 1984 r. był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "NOWY SĄCZ" SA. W 1999 r. związał się z NFUG "NOWOMAG" SA, w której od kwietnia 2005 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od stycznia 2009 r. do września 2011 r. prezesa zarządu. Od października 2011 r. do października 2014 r. był prezesem zarządu w FMG "PIOMA" SA. Następnie, w spółce FAMUR SA zarządzał segmentem systemów transportowych. Od 26 maja 2015r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Maszyny Górnicze SA, a od 2 czerwca 2015 r. jest wiceprezesem zarządu FAMUR SA.

Adam Toborek

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał również dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO jako specjalista ds. handlowych i kontynuował ją jako dyrektor, a następnie prezes zarządu Z.M. BRADO 2 SA. W latach 2001 - 2015 był związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje wiceprezesa zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz członka zarządu RAMIRENT SA, pełniąc kolejno obowiązki dyrektora handlu i marketingu oraz dyrektora operacyjnego. Od kwietnia 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu NiUW Glinik sp. z o.o., a rok później został prezesem zarządu tej spółki. Od 2017 r.  związany jest z FAMUR SA, obecnie pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za segment systemów ścianowych.

Tomasz Kruk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association –uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i  kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:
2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)
Ukończone kursy i szkolenia:
Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63