Zarząd

Joachim Sosnica

Prezes Zarządu

x
czytaj więcej

Pan Joachim Sosnica posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kierunek: Przemysł. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w zakresie projektowania i doboru zmechanizowanych kompleksów ścianowych w Akademii Górniczo – Hutniczej  im. St. Staszica w Krakowie. W roku 2009 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedry Maszyn Górniczych  Przeróbczych i Transportowych  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.


Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.: w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”, w Fabryce Maszyn i Urządzeń Górniczych „Tagor” oraz w Fabryce Obudów Zmechanizowanych „Fazos” w Tarnowskich Górach, w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych zajmując kolejno stanowiska m.in. Specjalisty ds. inwestycji, Kierownika Działu Analiz Ekonomiczno – Finansowych, Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia, Dyrektora ds. Ekonomicznych, Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora ds. rozwoju, członka Zarządu – Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A., od 2005 r. do 2009 r. powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. Od 2010 r. rozpoczął współpracę z ELGÓR+ZAMET sp. z o.o. W strukturach Emitenta do końca roku 2018 zajmował stanowisko Zastępcy Prezesa Segmentu Kompleksów Chodnikowych Remag – Dyrektora Handlowego, a następnie – ze względu na zmianę modelu organizacyjnego - Dyrektora Centralnego Wsparcia Sprzedaży obejmującego działy: Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Handlowego Wsparcia Sprzedaży, Zarzadzania Kontraktami  i Technologii Górniczych.

Jakub Dzierzęga

Wiceprezes Zarządu

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku finanse i ubezpieczenia. 
Praktykę zawodową zdobywał w EY (usługi księgowe) oraz PwC (dział doradztwa). Ponadto od marca do czerwca 2012 r. zajmował stanowisko referenta ds. analiz w Beskidzkim Domu Maklerskim. Z Grupą TDJ związany jest od 2012 r. Między 2012  a 2016 rokiem zajmował w TDJ SA odpowiednio stanowiska analityka finansowego oraz kierownika Działu Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego. W latach 2016 - 2018 pracował jako manager ds. restrukturyzacji PRIMETECH SA (dawniej: KOPEX SA), pełniąc w spółce również funkcję prokurenta (do 2018 roku). Od 2014 roku związany jest z FAMUR SA. W spółce zajmował kolejno następujące stanowiska: analityk ds. relacji inwestorskich, manager ds. strategii i inwestycji oraz dyrektor ds. delacji inwestorskich (obecnie).  Pełni również  funkcje zarządcze oraz nadzorcze w innych spółkach z Grupy FAMUR piastując następujące stanowiska: 
prezes zarządu - PBSz 1 sp. z o o.,
prezes zarządu - FAMUR FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o. (dawniej: KOPEX FINANCE & RESTRUCTURING sp. z o.o.), 
prezes zarządu - FAMUR INVEST sp. z o.o., 
członek Rady Nadzorczej - RELT sp. z o.o.,
członek Rady Nadzorczej - K- CONSTRUCTION sp. z o.o.(dawniej: KOPEX CONSTRUCTION sp. z o.o.),
członek Rady Nadzorczej - EX-COAL sp. z o.o. (dawniej: KOPEX EX-COAL sp. z o.o.),
członek Rady Nadzorczej - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" sp. z o.o.,
członek Rady Dyrektorów - KOPEX AFRICA Ltd.

Rada Nadzorcza

Mirosław Bendzera

Przewodniczący Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Pełnił funkcje w organach spółek takich jak, m.in. Ponar Wadowice SA, Ponar Silesia SA oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 r. do 2014 r. pełnił funkcję prezesa zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupie Odlewniczej SA. Od stycznia do lipca 2016 r. był wiceprezesem zarządu w ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. Od 1 października 2014 r. pełni funkcję prezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r. funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Elgór + Hansen SA.

Dawid Gruszczyk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pracował jako specjalista ds. analiz finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR + HANSEN sp. z o.o. Następnie, od 2004 r. pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o., w tym na stanowisku prezesa zarządu (do 1 lipca 2016 r.). Od stycznia 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu FAMUR SA, a od 21 lutego 2017 r.- sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elgór + Hansen SA.

Karolina Blacha-Cieślik

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: Prawo. Posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych. Od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR SA. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ SA. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" SA, REMAG SA, Georyt sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice SA, Zamet Industry SA, FAMUR SA, Zamet-Budowa Maszyn SA, Partner SA, FAMUR Famak SA. Obecnie pełni funkcję w Radach Nadzorczych: FAMUR Institute sp. z o.o., Polskie Maszyny Górnicze SA oraz TDJ Equity IV SA.

Tomasz Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze programu MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Minnesota USA. Zdobył także uprawnienia syndyka i likwidatora oraz może zasiadać w Radach Nadzorczych JSSP. Pan Tomasz Jakubowski rozpoczynał karierę zawodową w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony w latach 1988 -1990. W latach 1991 - 2002 pełnił funkcję kierownicze i był członkiem w zarządach m.in. spółek : POLARIS Chłodnie Śląskie sp. z o.o., PPCh CHEMIA-WROCŁAW S.A., LODUS sp. z o.o. , BRADUS sp. z o.o. , Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze i był członkiem zarządów wielu spółek kapitałowych Grupy TDJ. Od początku istnienia, tj. od 2002 r. jest związany z Grupą FAMUR.  W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję prezesa i wiceprezesa zarządu FAMUR SA. Od 2004 roku był także prezesem zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA z siedzibą w Tarnowskich Górach. Od stycznia do listopada 2006 r. pełnił funkcję członka zarządu Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA SA w Piotrkowie Trybunalskim. W okresie od 2014 do 2015 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. restrukturyzacji i rozwoju w Kompanii Węglowej SA oraz w latach 2002 – 2014 członka rady nadzorczej w Kompanii Węglowej SA. W latach 2018 – 2019 sprawował funkcję prezesa zarządu Zamet Industry sp. z o.o., w latach 2017 – 2019 był przewodniczącym rady nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn SA. W okresie od 2015 do 2019 piastował stanowisko prezesa zarządu Zamet SA i był odpowiedzialny za całokształt działalności spółki i Grupy Kapitałowej Zamet. Obecnie - wiceprezes zarządu ds. operacyjnych underground FAMUR SA.

Dorota Wyjadłowska

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto, zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

  • 2001 - nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska - właściciel, doradca podatkowy
  • 2015 - nadal Logline sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (finanse, podatki)
  • 2004 - 2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT sp. z o.o. - większościowy udziałowiec, prezes zarządu
  • 2008 - 2010 Equus SA - członek zarządu (finanse, podatki)
  • 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie - Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Dorota Wyjadłowska spełnia ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej PRIMETECH SA.

Tomasz Kruk

Członek Rady Nadzorczej

x
czytaj więcej

Posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institue of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association –uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i  kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:
2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)
Ukończone kursy i szkolenia:
Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad
nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Tomasz Kruk spełnia ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej PRIMETECH SA.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63