RB 44/2010

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

RB 43/2010

Umowy krajowe jednostek GK KOPEX

RB 42/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 40/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63