RB 314/2007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 313/2007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 310/2007

Zawiadomienie o ilości posiadanych akcji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63