RB 267/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 266/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 265/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 264/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 263/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63