RB 36/2005

Znacząca umowa na rynku serbskim

RB 34/2005

Znacząca umowa

RB 33/2005

Znacząca umowa krajowa

RB 32/2005

Poręczenie dla jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63