Załącznik nr 3 do RB 11/2010

Uchwała -wniosek Zarządu do WZA

Załącznik nr 3a do RB 11/2010

Projekt zmian Statutu Spółki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63