RB 75/2007

Porozumienie do znaczącej umowy

RB 73/2007

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 72/2007

Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 70/1007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63