RB 170/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 167/2007

Umowa zakupu akcji spółek serbskich

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63