Załącznik do RB 169/2009

Szczegółowe warunki emisji akcji serii C

RB 168/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 166/2009

Aneks do umowy krajowej jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63