RB 42/2009

Umowa krajowej jednostki zależnej

RB 41/2009

Zawarcie umowy o linię gwarancyjną

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63