RB 5/2008

Umowa pożyczki z jednostką zależną

RB 3/2008

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63