RB 297/2007

Zmiana firmy jednostki pośrednio zależnej

RB 295/2007

Spłata pożyczek przez podmiot powiązany

RB 294/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 293/2007

Aneks do umowy pożyczki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63