RB 118/2007

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

RB 117/2007

Podpisanie listu intencyjnego

RB 116/2007

Rozwiązanie umowy na rynku niemieckim

RB 115/2007

Planowana sprzedaż akcji przez ZZM

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63