RB 151/2009

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 150/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 149/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 148/2009

Aneks do umowy krajowej

RB 147/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63