Załącznik nr 2 do RB 11/2010

Informacja o liczbie akcji i głosów

Załącznik nr 1 do RB 11/2010

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOPEX S.A.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63