RB 105/2005

Wejście w życie umowy z podwykonawcą

RB 104/2005

Wejście umowy w życie

RB 103/2005

Porozumienie z jednostką zależną

RB 102/2005

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63