RB 117/2016

Przydział obligacji serii 01/2016

RB 116/2016

Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63