RB 65/1007

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 64/1007

Znacząca umowa - dostawa towarów

RB 62/1007

Umowa pożyczki z podmiotem powiązanym

RB 61/1007

Umowa o limit wierzytelności

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63