RB 205/2009

Umowa krajowa konsorcjum firm z Grupy KOPEX

RB 204/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 203/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63