RB 179/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 177/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 175/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63