RB 121/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej.

RB 120/2011

Aneks do umowy kredytowej

RB 119/2011

Znaczące umowy jednostki zależnej

RB 118/2011

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 117/2011

Zawarcie znaczącej umowy przez KOPEX S.A.

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63