RB 134/2007

Realizacja oferty akcji serii B

RB 133/2007

Powołanie osób nadzorujących

RB 132/2007

Treść uchwał powziętych przez ZWZA

RB 131/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63