RB 81/2005

Umowa jednostki zależnej

RB 80/2005

Umowy udzielenia gwarancji

RB 79/2005

Aneks do umowy z podmiotem powiązanym

RB 77/2005

Zmiany w statucie Spółki

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63