RB 45/2005

Aneks do umowy kredytowej

RB 44/2005

Aneks do umowy pożyczki

RB 43/2005

Spłata kredytu

RB 42/2005

Aneks do umowy kredytowej

RB 41/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63