RB 114/2010

Umowy krajowe jednostki zależnej

RB 113/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 112/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 110/2010

Aneks do znaczącej umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63