RB 113/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 112/2010

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 110/2010

Aneks do znaczącej umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63