RB 67/2006

Umowa kredytowa jednostki zależnej

RB 66/2006

Ocena spółki przez Radę Nadzorczą

RB 65/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 63/2006

Aneks do umowy kredytowej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63