RB 70/2005

Znacząca umowa

RB 69/2005

Korekta błędu w SA-RS 2004 i QSr 1/2005

RB 68/2005

Znacząca umowa na rynku tureckim

RB 67/2005

Znacząca umowa kredytowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63