RB 84/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 82/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 81/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 80/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63