RB 104/2007

Znacząca umowa krajowa

RB 102/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 100/2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63