RB 114/2007

Umowa zakupu udziałów w firmie rosyjskiej

RB 113/2007

Umowa Spółki w Chinach

RB 111/2007

Umowa handlowa z podmiotem powiązanym

RB 110/2007

Ocena spółki przez Radę Nadzorczą

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63