RB 156/2007

Podsumowanie subskrypcji akcji serii B

RB 157/2007

Nabycie aktywów o znacznej wartości

RB 155/2007

Warunkowa uchwała KDPW

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63