RB 43/2006

Znacząca umowa - odtajnienie raportu

RB 42/2006

Umowa udzielenia limitu

RB 41/2006

Znacząca umowa

RB 40/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 39/2006

Znacząca transakcja

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63