RB 254/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

RB 253/2007

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 253/2007

Aneks do znaczącej umowy krajowej

RB 252/2007

Znacząca umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63