RB 12/2006

Znacząca umowa

RB 11/2006

Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

RB 10/2006

Znacząca umowa

RB 9/2006

Znacząca umowa

RB 8/2006

Umowa o limit wierzytelności

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63