RB 122/2005

Prognoza wyników finansowych Emitenta

RB 121/2005

Znacząca umowa

RB 120/2005

Znacząca umowa - odtajnienie informacji

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63