RB 25/2005

Przedłużenie poręczenia

RB 22/2005

Ocena spółki przez radę nadzorczą

RB 21/2005

Spłata kredytu

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63