RB 14/2008

Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji

RB 13/2008

Aneks do umowy o limit wierzytelności

RB 10/2008

Zmiana firmy spółki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63