RB 110/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 109/2012

Zmiana wartości umowy konsorcjalnej

RB 107/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 106/2012

Znacząca umowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63