RB 110/2006

Wykreślenie hipoteki

RB 109/2006

Informacja o wygraniu przetargu publicznego

RB 108/2006

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 107/2006

Znacząca umowa - rynek niemiecki

RB 106/2006

Aneks do umowy

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63