RB 307/2007

Zawiadomienie o ilosci posiadanych akcji

RB 306/2007

Aneks do umowy pożyczki

RB 305/2007

Spłata kredytu

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63