RB 160/2009

Umowa krajowa konsorcjum

Załącznik do RB 159/2009

Statut KOPEX S.A. - tekst jednolity 24.09.2009

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63