Załącznik do RB 111/2009

Regulamin Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. - tekst jednolity

RB 109/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

RB 107/2009

Umowa krajowa jednostki zależnej

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63