RB 10/2005

Powołanie osoby zarządzającej

RB 9/2005

Znacząca umowa jednostki zależnej

RB 8/2005

Umowa pożyczki

RB 6/2005

Znacząca umowa handlowa

Kontakt

PRIMETECH Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
POLSKA

Kontakt do przekazywania
obowiązkowych informacji giełdowych

Mail biurozarzadu@primetechsa.pl Telefon +48 32 604 71 63